2021-07-12

Fürdő házirendje

 

Fürdő házirendje

 1. A Szekszárdi Családbatát Strand- és Élményfürdő létesítményei akadálymentesítettek. A fürdő szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére használhatja, veheti igénybe.
 2. A fürdő területére belépni csak érvényes belépővel lehet, karszalagot-órát kézre felcsatolva kötelező viselni.
 3. A pénztárnál kiadott belépő „óra” csak a megváltás napján érvényes és egyszeri belépésre jogosít. Az elveszett belépő óráért vendégeink 2000 Ft pótdíjat kötelesek fizetni.
 4. Az érvényben lévő árakról és a nyitvatartás rendjéről a főbejárat mellett elhelyezett tábla, valamint a honlapon is megtalálható árlista tájékoztat. (www.szekszardifurdo.hu)
 5. Az öltözőszekrény használatáért a nyári időszakban a mindenkor érvényes árlista szerinti díj fizetendő.
 6. A 12 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében és felügyelete mellett léphetnek a Fürdő területére és vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait.
 7. A létesítményt nem látogathatják lázas, fertőző betegek, akiknek nyílt sebük van, ittas vendégek, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.
 8. A szaunát csak 12 éven felüli vendégeink használhatják.
 9. Az úszómesterek, illetve medenceőrök útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.
 10. A medencék használata előtt a zuhany és a lábmosó használata kötelező.
 11. Téli időszakban működő úszómedence lábmosójánál az elő zuhany használata kötelező.
 12. Az Ülő és pezsgőmedencében labdázni TILOS!
 13. Gyermek – bébimedencében felnőttnek fürödni, beleülni TILOS!
 14. Dohányzás csak a kijelölt helyeken megengedett. A medencében ételt, italt bevinni TILOS!
 15. A fürdő területére állat – az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezető kutyát kivéve – nem vihető be.
 16. A fürdő területén a papucs használata kötelező. Kérjük, legyenek különös tekintettel arra, hogy a medencék környékén a burkolat nedves lehet, így nagyobb a baleset veszélye. Kérjük, fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!
 17. A vendég hibájából, a létesítmények nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért nem vállalunk felelősséget.
 18. A medencékbe lépni csak a lábmosón keresztül megengedett, a medence széléről a vízbe ugrálni TILOS!
 19. Az öltözőszekrényben elhelyezett, illetve a fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 20. A talált tárgyakat a recepción kérjük leadni. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolni. A talált tárgyak a recepción vehetők át.
 21. A vendégek biztonsága érdekében a terület kamerákkal megfigyelt, a fürdőben 24 órás biztonsági szolgálat működik.
 22. Aki a fürdő berendezéseit szándékosan megrongálja vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a fürdő területét a biztonsági szolgálat felszólításra el kell hagynia.
 23. A fürdőzők a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartását illetően, a fürdő üzemeltetésével kapcsolatosan kifogást vagy elismerést tehetnek a recepción erre a célra kihelyezett panaszkönyvben.
 24. A fürdő az intézmény használatát, a szolgáltatások igénybevételét megtagadhatja, ha személy ittas, bódult, botrányosan viselkedik, a többi vendéget zavarja, magatartásával saját és a fürdő vendégeinek testi épségét, egészségét veszélyezteti, a fürdő berendezéseinek épségét, tisztaságát sérti.
 25. A Házirend betartása minden a fürdő területén tartózkodó vendégre nézve kötelező, a jegy megvásárlásával a házirendet elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.
 26. Panaszával fordulhat:
  • Szekszárdi Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez 7100 Szekszárd, Béla K. tér 8. Tel.: 74/504-103, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez 7100 Szekszárd, Szent István tér 11 – 13. Tel.: 74/ 505-600.